Login

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο και ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις
A+ R A-
14-03-2014

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 Ν.2773/1999

Το πρώτο που παρατηρεί κάποιος στον χειρισμό των ΑΠΕ από  ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ,ΛΑΓΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ ,είναι  μια συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας τεχνητού ελλείμματος στον ειδικό λογαριασμό με δημιουργική λογιστική ,  χειρισμούς και παρεμβάσεις κατόπιν και όχι εκ των πρότερων όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία.
Οι κυριότερες επισημάνσεις στο νέο σχέδιο νόμου έχουν να κάνουν με τα παρακάτω :
1)δημιουργία ελλείμματος με την πάροδο του χρόνου με κακοδιαχείριση ,  πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων και μη λήψη μέτρων έγκαιρα.
2)Αντί ενεργοποίησης των μηχανισμών τροφοδότησης του ειδικού λογαριασμού κούρεμα των τιμών κιλοβατώρας .Τελικά εάν πάλι υπάρχει έλλειμμα θα γίνει παύση πληρωμών για να μην έχει έλλειμμα  ο ειδικός λογαριασμός ;
3)ενώ από τον Οκτώβριο του 2012 με εξώδικο  η ΡΑΕ, ο ΛΑΓΗΕ ,και ο ΔΕΔΔΗΕ, ενημερώθηκαν για καθυστερήσεις πληρωμών και ζητήθηκε  από παραγωγούς να συγκληθεί η επιτροπή εξωδίκου επίλυσης διαφορών με βάση τη σύμβαση πώλησης του παραγωγού  η μεν ΡΑΕ μετά από παρέλευση πέντε μηνών απάντησε ότι αδυνατεί και τώρα και στο μέλλον να τη συγκαλέσει και υπέδειξε τα δικαστήρια, ο  δε ΛΑΓΗΕ και  ΔΕΔΔΗΕ την αγνόησαν εντελώς και δεν απάντησαν.
4)το έλλειμμα που παρουσιάζεται δεν επιβεβαιώνεται και δεν αποδεικνύεται από πουθενά, ανακοινώνεται ως νούμερο και κανείς από τους φορείς της αγοράς δεν συμμετέχει έστω ως παρατηρητής για να υπάρχει αντικειμενική γνώση και επιβεβαίωση έγκαιρα και ορθά ,αλώστε ενώ έχει εφαρμοστεί η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και επιπλέον υπάρχει καθυστέρηση στις πληρωμές οκτώ (8)μηνών εξακολουθούν να μην πληρώνονται οι παραγωγοί. Τα χρήματα που είναι;
5) με νομοθετική ρύθμιση (4093/12) παρακρατεί το 25%-30%του τζίρου ως έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης υπέρ των διαχειριστών (ΛΑΓΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ) αντισυνταγματικά παρεμβαίνοντας έμμεσα στις συμβάσεις πώλησης για έργα που συνδέθηκαν έως τον ενδέκατο και επανέρχεται με νέα εισφορά έως 42%  για έργα που συνδέθηκαν μετά τον ενδέκατο  του 2012.
Τώρα ανακοινώνει και κατεβάζει σε διαβούλευση σχέδιο νόμου με μεσοσταθμικη μείωση 29.5% μονομερώς(σε πολλές περιπτώσεις η μείωση φτάνει το50%)  κατά παράβαση των συμβάσεων ξανά και μη ενεργοποιώντας τα μέτρα που υποδεικνύει ο νόμος με βάση τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού.
Όλα τα παραπάνω γίνονται με παρέμβαση του κράτους σε σύμβαση μεταξύ ΝΠΙΔ ( ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε  ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ4001 αρθρο117)
6)ενώ επικαλείται ότι παίρνει τα παραπάνω μέτρα για προστασία του ΛΑΓΗΕ και των καταναλωτών διπλασιάζει τα ΑΔΙ  ΕΠΙΔΟΤΩΝΤΑΣ τα ορυκτά καύσιμα και το Φ. αέριο κάτι που απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή ένωση και είναι παράνομο και δεν τα συμπεριλαμβάνει στο κόστος για τον υπολογισμό του μέσου μεταβλητού κόστους.
7)παραμετροποιεί την τιμή κιλοβατώρας σε σχέση με τον αναπτυξιακό και σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει εισπράξει επιδότηση από τον αναπτυξιακό του κατέβαζε την τιμή παραγόμενης κιλοβατώρας σε τέτοια επίπεδα που ο παραγωγός χάνει στην εικοσαετία δυο έως τέσσερις φορές  την επιδότηση και δημιουργεί κίνητρο μη απορρόφησης της για το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών αφού ήδη οι περισσότεροι δεν την έχουν πάρει, δημιουργώντας υπόνοιες ότι τα αντίστοιχα κονδύλια του αναπτυξιακού που δεν θα απορροφηθούν θα μετακινηθούν σε άλλους κωδικούς .
8)το μοντέλο που έχει δημιουργηθεί με τις παρεμβάσεις καθυστερήσεις  τις αναθεώρησες και τις αναπροσαρμογές των εσόδων του ειδικού λογαριασμού σε συνδυασμό με την καθυστέρηση πληρωμών την έκτακτη εισφορά και το εκπτωτικό πιστωτικό τιμολόγιο καθιστούν τις εταιρείες των παραγώγων φ/β εντελώς αδύναμες οικονομικά με παντελή έλλειψη ρευστότητας με αποτέλεσμα όταν πληρωθούν μετά από 6-8 μήνες να μπαίνουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα οποία είναι εκχωρημένα  στις τράπεζες και επειδή είναι ήδη οι λογαριασμοί σε υπερημερία παρακρατούνται όλα από αυτές , ο παραγωγός δεν εισπράττει απολύτως τίποτα ,δεν μπορεί να πληρώσει το φπα ,τους βεβαιωμένους φόρους επί του συνολικού τζίρου  ,δεν έχει χρήματα να κάνει συντήρηση και να αντεπεξέλθει στα τρέχοντα έξοδα  και σε επομένη πληρωμή από τον ΛΑΓΗΕ δεν έχει φορολογική ενημερότητα άρα δεν μπορεί να εισπράξει με άμεση συνέπεια το μπλοκάρισμα του παραγωγού και των τραπεζών.
9)ενώ εμφάνιζε ήδη έλλειμμα ο ΛΑΓΗΕ  το Μάρτιο του 2012 με υπουργική απόφαση(Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 ΦΕΚ 889 ) του σημερινού υπουργού και τότε υφυπουργού η συμπαραγωγή ΣΥΘΗΑ  ονομάστηκε ΑΠΕ και εντάθηκε στις πληρωμές του ειδικού λογαριασμού
Επιπλέον ο κ. Μαθιουδακης και ο κ.Μανιατης ήταν και οι δυο κατά την ανάπτυξη και προώθηση των ΑΠΕ  στο παρελθόν και τώρα στην αναθεώρηση προς τα πίσω  .
10)Εφαρμόζει 35% περικοπή στην τιμολόγηση του 2013 με έκδοση εκπτωτικού πιστωτικού τιμολογίου και απειλεί τους παραγωγούς ότι δεν θα πληρώνει σε περίπτωση μη έκδοσης του και επιβάλει και την έκτακτη εισφορά στο υπόλοιπο 65% του τζίρου.
Με τις εφαρμογές αυτές δημιουργεί εκτός των άλλων πλήρη διακοπή χρηματοροών για αρκετούς μήνες .Ποιος παραγωγός θα αντεπεξέλθει;
11)παρατείνει τον χρόνο σύμβασης όχι με την τιμή fit αλλά με οκτώ λεπτά την κιλοβαλοβατωρα η την τιμή αγοράς την συγκεκριμένη στιγμή εμπαίζοντας τους παραγωγούς.
12)ποιος εξασφαλίζει ότι μετά από σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα επανέλθει ξανά με νέο κούρεμα;
Με το παρόν σχέδιο νόμου ανοίγει ο δρόμος για κατάργηση μονομερώς κάθε σύμβασης και  προκύπτει αθέτηση πληρωμών  και για άλλους τομείς της οικονομίας.
Ουσιαστικά πρόκειται για δήμευση περιουσίας και κρατικοποίηση της παραγόμενης ενέργειας αφήνοντας στους παραγωγούς μόνο δάνεια προς εξόφληση και φόρους.
Κουρεύει την τιμή συγκεκριμένων ομάδων φ/β και ενισχύει άλλες πρόσφατες επενδύσεις αυξάνοντας την τιμή τους όπως επίσης αυξάνει  και την τμη των αιολικών.
Τέλος ανακοινώνουμε ότι ο ΠΑ.ΣΥ.Φ καμία συμμετοχή στη διαβούλευση δεν θα έχει διότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου καμία νομική και συνταγματική υπόσταση έχει και οδηγεί μονομερώς σε κατάργηση των συμβάσεων και δήμευση της περιουσίας των παραγωγών
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΣΥΦ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν .ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Login